Web Analytics Made Easy - StatCounter

Almanya’da uzun süre kalmak istiyorsanız, șirket sahibi ya da nitelikli eleman sıfatıyla çalıșma vizesine bașvurabilirsiniz. Almanya’da çalıșıp çalıșamayacağınız, yani bir “çalıșma amaçlı oturma izni belgesi” almanız hangi niteliklere sahip olduğunuza da bağlıdır. Üstün niteliklere sahip kișiler, bilim adamları ve serbest meslek sahipleri için göçü kolaylaștırıcı düzenlemeler bulunmaktadır. Akademisyen olmayan üçüncü ülke mensupları da belirli koșullarda Almanya’da çalıșma hakkına sahip olabilir.

Bu konuda da avukatlık hizmetimizden faydalanıp ülkeye giriș șartları

ve oturma hakkı konularında daha fazla bilgi sahibi olabilir

ve birlikte gerekli ișlemleri yürütebiliriz.