AB Mavi Kart Alımı

Eğer Almanya’da denkliği olan veya bir Alman diplomasıyla karșılaștırılabilir bir Alman veya bir yabancı yüksekokul diplomasına sahipseniz, Ağustos 2012’den beri bir “AB Mavi Kartı” alma hakkına sahipsiniz.

Diplomanızın Almanya’da denkliğinin olup olmadığını Yabancı Eğitim ve Öğretim Merkezi’nin (ZAB) internet sitesinden araștırabilir veya burada bilgi bulamamanız halinde diplomanızın ücrete tabi bir değerlendirmesi için bize bașvuruda bulunabilirsiniz. Mavi Kart dört yıl süreli bir çalıșma ve oturma iznidir.

Mavi Kart için așağıdaki koșullar yerine getirilmelidir:

  • Bir yüksekokul diploması ve
  • Yıllık en az 47.600 €’luk gelirle Almanya’da bir iș sahibi olmak
  • Almanya’da nitelikli eleman eksikliği olan (rağbet görmeyen meslekler adı verilen meslekler) yıllık en az 37.128 €’luk € gelir sahibi olan fen ve matematik, mühendislik, hekimlik ve BT uzmanlığı gibi belirlimeslek diplomalarına sahip olmak.

AB Mavi Kartı sahipleri, 33 ay sonra sürekli bir oturma izin belgesi olan yerleșme iznine bașvurabilir. Bu süre, B1 düzeyinde Almanca sertifikası aldıktan sonra 21 aya düșer. Mavi Kart sahibinin aile üyeleri de kural olarak Almanya için oturum ve çalıșma iznini alabilir.

Denkliğinizi veya Meslek Ünvanı Kullanma Yetikisini Almanya’dan Sağlayın!

Eğitiminizin denkliğini ya da icra etme yetkisinin Almanya’da sınırlanmıș olan bir mesleğin ya da meslek unvanı kullanma izni verilmesi için de (örneğin doktorlardaki Approbation) oturum ve çalıșma izini konusunda da size yardımcı olabiliriz!

Ayrıca aile birleșimi ve diğer yabancılar hukukuyla ilgili sorunlarınızda da hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz!

Haklarınızı bilin, haklarınızı arayın!