Oturum ve Çalışma İzni Belgesi

Almanya’da şirket sahibi, nitelikli eleman, müdür ya da akademisyen sıfatıyla uzun süre yaşamak ve çalışmak istiyorsanız, belirli şartlarda çalıșma vizesine bașvurabilirsiniz. Kural olarak, gerekli şartlar yerine getirildikten sonra aile fertlerinizi de aile birleşimi yolu ile Almanya’ya getirebilirsiniz. Almanya’da çalıșıp çalıșamayacağınız, yani bir “çalıșma amaçlı oturma izni belgesi” almanız hangi niteliklere sahip olduğunuza da bağlıdır. Yatırımcılar, üstün niteliklere sahip kișiler, bilim adamları ve serbest meslek sahipleri için göçü kolaylaștırıcı düzenlemeler bulunmaktadır. Akademisyenler için farklı imkanlar da bulunmaktadır.

Bu konuda da avukatlık hizmetimizden faydalanıp ülkeye giriș șartları

ve oturma hakkı konularında daha fazla bilgi sahibi olabilir ve birlikte gerekli ișlemleri yürütebiliriz.